شرکت پترو آرتون پیرو خط مشی خود مبنی بر ارائه کالا با بهترین کیفیت در زمینه تولید و تامین عایق سرد و مواد شیمیایی مربوطه (Foster) افتخار کسب گواهی حسن انجام کار و رضایت مندی شرکت محترم آریا نفت شهاب را در فازهای 15,16 پارس جنوبی کسب کرد.

 شایان ذکر است شرکت پترو آرتون پیش از این موفق به اخذ گواهی حسن انجام کار بابت مدیریت تامین کالا و اجرای عایق سرد و عایق گرم فازهای 9 و 10 پارس جنوبی از شرکت محترم انرژی گستر نصیر گردیده بود .

شرکت آریا نفت شهاب

شرکت انرژی گستر نصیر

By joomir.com